Nieuws

Nieuws

Renault Master geleverd aan Hilhorst kaas in Montfoort

Wij maken aanhangwagens precies zoals u het voor ogen heeft. Uw ideeen kunnen wij meestal geheel uitwerken in het voertuig dat u wenst. De gewichten van de aanhangwagens die wij maken varieeren van 3500 kg tot 12.000 kg. Alle aanhangwagens worden uitgerust met luchtremmen en EBS en ABS welke zowel in 12 volt als in 24 volt te leveren is.

EBS is een remsysteem wat electrisch wordt aangestuurd. Hierdoor zijn de reactietijden stukken korter, waardoor de aanhangwagen voelbaar beter remt, en is de aanhangwagen beter met de voorwagen te harmoniseren.

Nou zijn er natuurlijk voor de aanhangwagens ook zeer veel toepassingen mogelijk. Dit begint al bij een ¨simpele¨ vlakke aanhangwagen tot een wagen welke aan beide zijden kan uitschuiven en tot op de grond kan zakken.

De aanhangwagens zijn toepasbaar voor onder andere winkelverkoopwagens, machinetransporters, onderstellen voor diverse carrosserieën en vele andere toepassingen.

Aanscherping toekennen aanhangwagenmassa’s lichte voertuigen per 1 januari 2016

De RDW kent sinds mei 2009 bij lichte voertuigen (wettelijk maximummassa <3500kg) automatisch aanhangwagenmassa’s toe. Dit ongeacht of er een koppeling is gemonteerd. De achterliggende gedachte hierbij is dat er een typegoedgekeurde trekhaak/koppelingsconstructies beschikbaar is. Dit is deels onterecht, omdat er In de praktijk voor het incomplete voertuig vaak geen typegoedgekeurde koppelingsconstructie leverbaar is.

De RDW blijft aanhangwagenmassa’s bij lichte voertuigen toekennen tenzij bij de individuele keuring blijkt dat er geen koppeling is gemonteerd en geen standaard koppelingsconstructie gemonteerd kan worden. In een dergelijk geval worden standaard geen wettelijke aanhangwagenmassa’s meer toegekend. Is er wel een koppeling gemonteerd, volgt automatisch een beoordeling volgens VN/ECE Reglement 55 uit de Wijze van keuren individueel en moet hiervoor een goedkeuring worden overlegd, zoals nu ook het geval is. Dit principe geldt voor zowel nieuwe als reeds gekentekende voertuigen die in het kader van wijziging constructie worden aangeboden. Ingangsdatum voor deze wijziging is 1 januari 2016.

Einde vrijstellingsregeling B-rijbewijs voor zware elektrische voertuigen.

De vrijstellingsregeling B-rijbewijs voor elektrische of hybride/elektrische vrachtauto’s tot 7,5 ton eindigt definitief op 1 januari 2016. De benodigde wijziging van het Reglement Rijbewijzen is inmiddels in de Staatscourant gepubliceerd.

De huidige vrijstellingsregeling dateert uit 2010. Deze is destijds ingevoerd om het gebruik van elektrische vrachtauto’s in stedelijke gebieden aan te moedigen. De regeling maakt het mogelijk om elektrisch of hybride/elektrisch aangedreven vrachtauto’s tot 7,5 ton met een B-rijbewijs te besturen. Volgens het ministerie van IenM zou de regeling voor maximaal 5 jaar gelden, maar die termijn is nooit duidelijk gecommuniceerd. Begin dit jaar kwam onverwacht het bericht dat de regeling zou worden beëindigd. Een strop voor bedrijven die in deze voertuigen hebben geïnvesteerd. Temeer omdat veel van de in totaal 42 voertuigen nog geen 2 jaar oud zijn. De branche heeft geprobeerd om tot een langere overgangsregeling voor deze voertuigen te komen. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een verlenging tot 1 januari 2016. Verder wilde het Ministerie niet gaan. Met de publicatie van de wijziging in de Staatscourant is met ingang van het nieuwe jaar voor het rijden met deze voertuigen tenminste een C-rijbewijs vereist.

Er komt wel een nieuwe vrijstellingsregeling voor het B-rijbewijs om het gebruik van elektrische vrachtauto’s in stedelijke gebieden te stimuleren. Deze kent echter een gewichtslimiet van 4.250 kg. De nieuwe regeling zou op 1 januari 2016 in werking treden, maar die datum wordt niet gehaald. De beoogde ingangsdatum is nu 1 juli 2016.